Lidé

Projekt Svědectví Romů a Sintů je výsledkem několikaleté týmové práce historiků, romistů, literárních a jazykových editorů, překladatelů, programátorů a grafiků. V průběhu let se někteří členové týmu proměnili. Všem z nich patří velký dík za jejich jedinečný vklad do projektu.

Renata Berkyová

Renata Berkyová se podílela na promýšlení struktury databáze, je hlavní konzultantkou designu webové stránky a zpracovává abstrakty zdrojových publikací (použitých i jiných).

Kateřina Čapková

Kateřina Čapková je iniciátorkou a vedoucí projektu Svědectví Romů a Sintů. Navrhla strukturu databáze, ustavila tým spolupracovníků a je zodpovědná za doplnění historického kontextu k abstraktům svědectví.

Barbara Day

Barbara Day je překladatelkou abstraktů romských svědectví do angličtiny.

Petr Dvořáček

Petr Dvořáček edituje a koriguje abstrakty romských svědectví v českém jazyce.

Marek Jandák

Marek Jandák je od roku 2022 koordinátorem projektu databáze svědectví romských přeživších a zodpovědnou osobou pro plnění databáze v programu CMS.

Ilana Khomiakova

Ilana Khomiakova byla autorkou prvního návrhu designu webové stránky Svědectví Romů a Sintů a unikátních ikon pro mapy.

Dana Léw

Dana Léw byla naší klíčovou IT poradkyní a programátorkou v prvních letech projektu a autorkou první verze databáze v programu Omeka.

Radka Patočková

Radka Patočková zpracovává svědectví romských pamětníků do databáze a je spolu s Evou Zdařilovou autorkou abstraktů svědectví.

Ján Regeš

Janek Regeš, CTO ze SiteOne, byl zodpovědený za digitalizaci databáze a vedl tým odborníků, kteří zajistili finální funkčnost, design i vzhled online platformy.

Waldemar Spallek

S Waldemarem Spallekem jsme v letech 2020-2021 konzultovali geodatabázi platformy a její geovizualizaci.

Anna Štičková

Anna Štičková byla koordinátorkou projektu Svědectví Romů a Sintů od podzimu 2019 do konce roku 2021.

Milena Tučná

Milena Tučná editovala a korigovala prvních sto abstraktů romských svědectví a glosář v českém jazyce. Pomohla také stanovit pravidla pro styl a použití některých termínů.

Gerald Turner

Gerald Turner překládá spolu s Barbarou Day abstrakty svědectví do angličtiny a překlady edituje.

Eva Zdařilová

Eva Zdařilová zpracovává svědectví romských pamětníků do databáze a je spolu s Radkou Patočkovou autorkou abstraktů svědectví.

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

Partneři

  • Muzeum romské kultury

Podporovatelé

  • Bader
  • GAČR
  • TCAOS