Eva Zdařilová

Eva Zdařilová

Eva Zdařilová vystudovala obor romistika na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2011 obhájila rigorózní práci nazvanou Analýza životopisných rozhovorů s romskými pamětníky nacistické perzekuce na pozadí odškodňovacích procesů v České republice. Od ukončení studia kontinuálně nahrává pro různé organizace a projekty (Paměť Romů, Romea, Paměť národa, Post Bellum ad.) rozhovory s romskými pamětníky a realizovala i samostatný orálně-historický výzkum s názvem Entschädigungserfahrungen der Roma in der Tschechischen Republik im Rahmen des Auszahlungsprogramms der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und ihrer tschechischen Partnerorganisation – des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Jako výzkumnice se podílela na sociolingvistickém výzkumu situace romštiny na území ČR (FF UK, 2007–2009) a na výzkumu nazvaném Přejímání a difuze gramatických struktur: česká a slovenská romština v kontaktu (Grantová agentura ČR, 2008–2010). Od roku 2006 pracuje jako redaktorka časopisu romistických studií Romano džaniben.

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

Partneři

  • Muzeum romské kultury

Podporovatelé

  • Bader
  • GAČR
  • TCAOS