Petr Dvořáček

Petr Dvořáček

Petr Dvořáček vystudoval bohemistiku a germanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Posléze působil jako redaktor a vedoucí redaktor v nakladatelství Academia, kde také krátce v období po revoluci roku 1989 zastával funkci šéfredaktora. Od roku 1992 pracuje převážně jako překladatel.

Tematickým těžištěm jeho překladů je historiografie, hlavně oblast soudobých dějin (Německo ve 20. století, Protektorát, česko-německé vztahy – mimo jiných autorů například Detlef Brandes, J. W. Brügel, Niklas Frank, Brigitte Hamann, Katrin Himmler, Ferdinand Seibt, Reiner Stach, Ines Koeltzsch, Mirjam Zadoff) a rovněž krásná literatura (Wolfgang Koeppen, Wolfgang Hilbig, Robert Menasse, Libuše Moníková, Siegfried Lenz). V současnosti pracuje mimo jiné na obsáhlém „Německo-českém slovníku terminologie soudobých dějin“. Je držitelem dvou ocenění v rámci ceny Josefa Jungmanna a ceny rakouského spolkového ministerstva kultury.

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

Partneři

  • Muzeum romské kultury

Podporovatelé

  • Bader
  • GAČR
  • TCAOS