Zobrazit na mapě

Antonín Hlaváček

Antonín Hlaváček (1926, Kaliště, část obce Nadějkov, okres Tábor – rok úmrtí neznámý)

 • Abstrakt svědectví

  Antonín Hlaváček se narodil v obci Kaliště v okrese Tábor a vyrůstal v obci Ratibořské Hory. Jeho rodiči byli Antonie a Antonín Hlaváčkovi z prostředí světských a měl šest sourozenců. Otec obchodoval s koňmi, ale rodina žila chudě, syn Antonín chodil i žebrat. Pomáhal otci s obchodem s kamenným nádobím, pro které jezdili do Kostelce nad Černými lesy; cesta s koňmi jim zabrala vždy dva dny jízdy tam a dva dny zpět. Vzpomíná na nekalou praktiku při prodeji koní, kdy zvíře před prodejem dostalo injekci arsenu, aby působilo čile a energicky.

  V Ratibořských Horách vychodil školu; vzpomíná na dobré vztahy se spolužáky, kdy se s ním například děti statkářů ve škole dělily o svačinu.

  Antonín Hlaváček byl za války poslán do polepšovny v Opatovicích nad Labem. Dle svých slov proto, že byl uličník. V roce 1943 byl spolu s dalšími sedmi chlapci z polepšovny v Opatovicích odvezen protektorátními četníky do tábora v Letech u Písku.[1] Hlaváček vzpomíná, že si četníci v polepšovně vybrali chlapce podle barvy pleti, odvezli i jistého Procházku a Zikmunda, kteří byli sice snědí, ale také nebyli Romové, nýbrž světští. Z Let u Písku byl po měsíci propuštěn a uvězněn ve sběrném táboře v Pardubicích. V březnu 1943 byl z Pardubic deportován do koncentračního tábora Auschwitz II-Birkenau. Dále byl od konce roku 1944 internován v Auschwitz I, v Buchenwaldu, v Gross-Rosen a v Dachau, kde se nakonec dočkal osvobození.

  • [1] V dochované evidenci není internace Antonína Hlaváčka v táboře v Letech u Písku zaznamenána. (ed.)

  S manželkou Marií Procházkovou vychoval tři děti. Spolupracoval s organizací Živá paměť, o. p. s. a s MRK.

  Jak citovat abstrakt

  Abstrakt svědectví z: HORVÁTHOVÁ, Jana a kol. ... to jsou těžké vzpomínky. 1. svazek. Vzpomínky Romů a Sintů na život před válkou a v protektorátu. Brno: Větrné mlýny, Muzeum romské kultury, 2021, 95-96, 342-344, 665-666. Svědectví Romů a Sintů. Projekt Pražského fóra pro romské dějiny (ÚSD AV ČR), https://www.svedectviromu.cz/svedectvi/antonin-hlavacek (cit. 19.6.2024)
 • Vznik svědectví

  Výpovědi Antonína Hlaváčka jsou citovány z rozhovoru v českém jazyce natočeného 20. 2. 1995 v Brně a uloženého ve sbírkách Muzea romské kultury (dále MRK). S Antonínem Hlaváčkem byl dále pořízen rozhovor 20. 6. 1997 v Čáslavi, jehož videozáznam je dostupný i on-line na webových stránkách United States Holocaust Memorial Museum. Dále se odkazuje na vzpomínky Antonína Hlaváčka v rámci přednášky Původ Romů a dějiny Romů ve 20. století, která byla v roce 2005 součástí vzdělávacího programu o. p. s. Živá paměť Zmizelí Romové a Romové dnes. Kniha odkazuje i na dokumentární film … to jsou těžké vzpomínky (ČR, 2002, 28 min, režie: Monika Rychlíková; AFIS, MRK) a na Výzkumnou zprávu 5/2005, projekt o. p. s. Živá paměť – vzdělávací program Zmizelí Romové a Romové dnes. Vzpomínky jsou doplněny dvěma fotografiemi ze sbírek MRK.

 • Kde najdete toto svědectví

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

Partneři

 • Muzeum romské kultury

Podporovatelé

 • Bader
 • GAČR
 • TCAOS