Image

Jana Horváthová a kol. (eds), ...to jsou těžké vzpomínky. Vzpomínky Romů a Sintů na život před válkou a v protektorátu

Vydalo Muzeum romské kultury a Větrné mlýny, Brno 2021

Knihu můžete zakoupit zde.

Obsáhlá publikace vydaná pro Muzeum romské kultury je sestavena především ze vzpomínek romských a sintských pamětníků na druhou světovou válku na území protektorátu a na fungování tzv. cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Kniha dále obsahuje životopisné medailony shrnující osud a rodinné vazby pamětnic a pamětníků i čtyři medailony jejich potomků, kteří významným způsobem informačně rozšířili znalosti o životě přeživších romských a sintských rodin. V závěru knihy jsou zpracovány rovněž medailony neromských pamětníků, protektorátních úředníků a personálu tzv. cikánských táborů. Také jejich výpovědi jsou zařazeny do příslušných oddílů.

Zpracované vzpomínky vycházejí z rozhovorů, které zaznamenali různí badatelé a badatelky převážně na konci 90. let a nultých let 21. století, dále z ojedinělých rukopisů pamětnic a pamětníků a již jinde publikovaných svědectví a dokumentárních filmů. U každého z pamětníků je uveden také přehled zdrojů, ze kterých jsou vzpomínky čerpány.

Formálně je publikace členěna na dvě kapitoly, jimž předchází historický úvod. První je zaměřena na meziválečné období až do roku 1939 a druhá na období po vzniku protektorátu. Druhá kapitola je pak členěna do celkem 35 tematických a částečně i chronologicky řazených částí (od vzniku tzv. kárných pracovních táborů, přes věznění a podmínky v obou protektorátních táborech až po transporty do koncentračních a vyhlazovacích táborů mimo protektorát). V závěru nechybí reflexe přeživších („Proč se nám to stalo“) a dovětek k poválečné historii míst bývalých táborů sahající prakticky až do současnosti.

Charakteristickým rysem knihy je způsob zpracování a prezentace vzpomínek: kniha je sestavena z úryvků vzpomínek vztahujících se k danému tématu. Vzpomínky tak nejsou publikovány jako ucelené vyprávění, ale jako pečlivě vybrané citace s autentickými výpověďmi různých pamětníků na dané téma.

Kniha obsahuje bohatou obrazovou přílohu, sestávající z rodinných fotografií s popisky, faksimile archivních dokumentů a zobrazení sbírkových předmětů. Součástí je jmenný a místní rejstřík. Z některých rozhovorů vznikl stejnojmenný dokumentární film, uložený v muzejním archivu.
Druhý plánovaný svazek se dle editorů bude věnovat vzpomínkám přeživších českých Romů a Sintů na válečné období mimo protektorát.

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

Partneři

  • Muzeum romské kultury

Podporovatelé

  • Bader
  • GAČR
  • TCAOS