Další zdroje

Zde představujeme další zdroje, ve kterých se nacházejí svědectví Romů a Sintů z českých zemí a ze Slovenska, které nicméně do databáze zahrnuty nebyly. Nejčastěji proto, že to nejsou tištěná svědectví, ale svědectví audio-vizuální. Jakkoliv tato svědectví do databáze nezpracováváme (viz O databázi), chceme uživatele webu na tyto další zdroje se svědectvími upozornit. Ve většině případů jde o svědectví Romů a Sintů, která byla zpracována i v tištěné podobě. Vedle charakteristiky zdrojů proto také vypisujeme jména všech pamětníků, jejichž svědectví se v těchto dalších zdrojích objevuje. Tato část je ještě v přípravě. Postupně budeme představovat další a další zdroje.

Paul Polansky: Tíživé mlčení. Svědectví těch, kteří přežili Lety

Vydalo G plus G, Praha 1998

Kniha je sestavena ze svědectví lidí, kteří byli vězněni v takzvaném cikánském táboře v obci Lety v okrese Písek, i dalších osob, jejichž osobní příběh se přímo nebo zprostředkovaně dotkl historie bývalého tábora v době protektorátu Čechy a Morava. Americký genealog a spisovatel Paul Polansky volně zpracoval jejich ústní vyprávění, která mu z češtiny do angličtiny na místě překládali jeho spolupracovníci. Rozhovory vedl on sám nebo jeho spolupracovníci (jmenovitě je zmíněn pouze Lubomír Zubák) v devadesátých letech 20. století.

Dokumentární film LETY

Vyrobila: Romea, o.p.s.

Režie, scénář: František Bikár, Viola Tokárová, Renata Berkyová, 59 min

Tři romští tvůrci zachycují snahy mnoha aktérů o odstranění vepřína z místa bývalého tzv. cikánského tábora v Letech u Písku i přetrvávající veřejnou debatu o historii tohoto místa. Hlavní osou jsou výpovědi několika přeživších a potomků pronásledovaných Romů sestavené z archivu ROMEA TV a z archivu České televize, doplněné o události zachycené v posledních dvou letech. Nedílnou součástí dokumentu jsou rozhovory s aktéry porevolučních snah o odstranění vepřína. Hlavním aktérem filmu je romský aktivista Čeněk Růžička, který zasvětil boji za odstranění vepřína velkou část svého života. V táboře byla vězněna jeho matka, která v Letech ztratila svoji prvorozenou dceru.

Film získal zvláštní ocenění uměleckého ředitele mezinárodního festivalu romského filmu Ake dikea.

Rozhovory v rámci projektu Paměť Romů, ČR

Videorozhovory s romskými pamětníky žijícími v době nahrávky v České republice.

Rozhovory vycházejí ze životních období pamětníků a jejich vzpomínek na daná historická období či události. Častým tématem rozhovorů je druhá světová válka ve spojení s perzekucí a pronásledováním Romů na Slovensku a v Čechách, stejně jako s důsledky tohoto pronásledování v poválečném období. Pamětníci z řad slovenských Romů, českých Romů a Sintů a z komunity olašských Romů hovoří o svých zkušenostech ze socialistického Československa spojených např. se zákazem kočování v roce 1958, s migrací do Čech či zapojením do emancipačního romského hnutí na počátku 70. let. Reflektováno je také období po roce 1989 a 90. léta.

Rozhovory se průběžně natáčí od roku 2016, do roku 2023 je jich na stránkách uloženo a zpřístupněno celkem 43.

Všechny rozhovory jsou vedeny podle jednotného schématu. Pamětník nejprve vypráví svůj životní příběh s ohledem na ty momenty svého života, kterým on sám přikládá důležitost. Posléze mu jsou kladeny doplňující otázky k tématům, o kterých se buď již zmínil, nebo která by se ho mohla týkat. Vzpomínky jsou nahrávány v přirozeném prostředí pamětníků.

Celková délka nahrávek se pohybuje mezi dvěma a třemi hodinami v závislosti na vypravěči, avšak na stránkách je publikován pouze jejich sestřih. Celé nahrávky jsou uloženy v archivu Romea TV. Pasáže jsou vybrány k uveřejnění tak, aby byla zachována pestrost témat a úhlů pohledu na dané události či témata.

Každá nahrávka je doplněna stručnými informacemi o pamětníkovi i o samotné nahrávce a je opatřena přepisem.

Tvůrčí tým je sestaven z romistů a pracovníků Romea TV.

Archiv rozhovorů naleznete na webových stránkách pametromu.cz.

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

Partneři

  • Muzeum romské kultury

Podporovatelé

  • Bader
  • GAČR
  • TCAOS