Image

Martin Fotta, Ingrid Vagačová (eds): Rómovia a druhá svetová vojna. Čítanka

Vydala Nadace Martina Šimečky, Bratislava 2006

Mozaika odborných textů a svědectví romských pamětníků holokaustu přibližuje osud Romů na Slovensku za druhé světové války. 

Nejobsáhlejší částí knihy tvoří devět historiografických textů o válečném osudu Romů na Slovensku, jejichž autorkami a autory jsou Milena Hübschmannová, Karol Janas, Ivan Kamenec, Arne B. Mann a Ctibor Nečas. V záhlaví jednotlivých statí je uvedeno, o čem příspěvek pojednává a z jakého zdroje pochází; připojen je také krátký medailon autorky či autora. Texty jsou ponechány v jazyce původního vydání, tedy v češtině (Hübschmannová, Nečas) a slovenštině (Janas, Kamenec, Mann).

Navazuje pasáž věnovaná svědectvím Romů. Osm výpovědí je převzato z jiných publikací, sedm výpovědí pochází archivu Nadace Milana Šimečky. Oddíl uzavírá kapitola o válce z autobiografické knihy Eleny Lackové Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, připravené ve spolupráci s Milenou Hübschmannovou.

Editoři napsali šest úvodních textů knihy, v nichž přibližují dosavadní poznání o pronásledování Romů za nacismu na Slovensku a také projekt Nadace Milana Šimečky Oral History: Osudy tých, ktorí prežili holokaust; v jeho rámci vznikly nahrávky vzpomínek patnácti romských pamětníků, z nichž sedm je v knize otištěno. Editoři dále přibližují, jak vznikala skladba textů pro publikaci a jak se vypořádali s užíváním termínů Rom/Cigán/cigán. Protože se do knihy nepodařilo zařadit sumarizující text o válečném Maďarsku, je tomuto regionu – relevantním pro osudy Židů a Romů na jižním Slovensku – věnována jedna z úvodních kapitol. Sedmý úvodní text napsaly Lucia Segľová a Zuzana Bošeľová a představují v něm projekt Nadace Milana Šimečky nazvaný Rómske pracovné útvary: zabudnutá súčasť histórie druhej svetovej vojny na Slovensku, v jehož rámci byla publikace vydána, a skladbu přiloženého vzdělávacího DVD.

Knihu uzavírá text polského sociologa Sławomira Kapralského Prečo učiť o rómskom holokauste?, poděkování editorů, tři romské písně s válečnou tematikou, obrazová příloha, doporučená bibliografie a resumé v angličtině.

Kniha je vydána ve slovensko-romském či česko-romském znění; všechny s výjimkou historiografických statí, které editoři doplnili jen o sumarizace v romštině, texty jsou opatřeny překladem do romštiny. Její součástí je DVD s ukázkami svědectví pamětníků, která – až na dvě výjimky – nejsou citována v textu.

Vzpomínky z archivu Nadace Milana Šimečky byly nahrávány v různých lokalitách Slovenska na konci 90. let 20. století. Videorozhovory vznikly v rámci projektu Nadace Milana Šimečku Oral History: Osudy tých, ktorí prežili holokaust.

Rozhovory zaznamenávané na video byly vedeny u pamětníků doma ve slovenském, maďarském nebo romském jazyce. Konkrétní datace a okolnosti vzniku jednotlivých rozhovorů nejsou uvedeny.

Editoři knihy ponechávají pro označení osob, které vykonávaly různé funkce v samosprávě, armádních či policejních složkách apod., pojmenování užité pamětnicemi či pamětníky (např. gardisti, četníci, Němci apod.), aniž zkoumají, zda je označení pro danou osobu přesné. V svědectvích ponechávají takovou podobu jmen osob, jako jsou familiární jména, zdrobnělá jména nebo romské a neromské přezdívky, v jaké je užili pamětníci.

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

Partneři

  • Muzeum romské kultury

Podporovatelé

  • Bader
  • GAČR
  • TCAOS