Zobrazit na mapě

Helena Študiová

Helena Študiová (1917, Giraltovce – rok úmrtí neznámý)

 • Abstrakt svědectví

  Helena Študiová vzpomíná, že v době, kdy jejího muže odvedli do tábora, měli pět dětí. Celkem podle ní odvedli jedenáct Romů. Její muž byl odveden do Německa[1] a dobu jeho nepřítomnosti líčí jako období nouze a starostí, jak uživit děti. Manžel se asi po roce a půl vrátil domů v zbědovaném stavu – dovezl ho neromský Slovák, který vozil poštu z Prešova. Študiová uvádí, že její muž v táboře trpěl bitím, těžkou prací a hladověním; z hladu prý chtěli jíst i boty. Později si lidé jejího manžela, primáše, najímali jako muzikanta na svatby.

  • [1] Bližší určení neuvádí.

  Po válce se snažila vydělat na živobytí a postarat se o děti. Ze vzpomínek není zcela patrný jejich počet, nejspíše jich později bylo celkem deset či jedenáct. Jezdila prodávat slaninu do Čech, do Dvora Králové, do Prahy [patrně se zde vrací do období brzy po válce, kdy lidé (nejen Romové) ze Slovenska vozili do Čech slaninu a jiné produkty, jichž byl v Čechách nedostatek, a měnili je buď za cukr, kterého bylo málo zase na (východním) Slovensku, anebo je prodávali; státní úřady to považovaly za černý obchod, a pokud někoho přistihly, často byl zavřen (ed.)]. Jejich rodina byla početná, proto pro ně chtěla postavit větší dům. Deset let pracovala v rukavičkárně, potom v lese okopávala stromky, následně pracovala pět let u zedníků. Na závěr rozhovoru na otázku po přítomnosti partyzánů v obci zmínila nejmenovitě jednoho muže, který v obci bydlel i v době rozhovoru.

  Jak citovat abstrakt

  Abstrakt svědectví z: HÜBSCHMANNOVÁ, Milena, ed. “Po židoch cigáni.” Svědectví Romů ze Slovenska 1939–1945.: I. díl (1939–srpen 1944). 1. Praha: Triáda, 2005, 568-572 (ces), 573-577 (rom). Svědectví Romů a Sintů. Projekt Pražského fóra pro romské dějiny (ÚSD AV ČR), https://www.svedectviromu.cz/svedectvi/helena-studiova (cit. 19.6.2024)
 • Vznik svědectví

  Helena Študiová poskytla ochotně rozhovor ve svém domě i proto, že tazatelka se znala s Elenou Lackovou, její příbuznou, která byla rozhovoru přítomna (spolu s dvěma studentkami romistiky a rodinnými příslušníky). Zetěm Heleny Štúdiové je syn nejstarší sestry Eleny Lackové.

 • Kde najdete toto svědectví

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

Partneři

 • Muzeum romské kultury

Podporovatelé

 • Bader
 • GAČR
 • TCAOS