Struktura databáze

Databáze svědectví obsahuje několik desítek položek, z nichž jen některé se ukazují na stránce s abstraktem svědectví. Další položky v databázi umožňují podrobnější vyhledávání (viz Pokročilé vyhledávání). Také full textové vyhledávání prochází nejen abstrakty svědectví, ale všechna data z databáze. Uživatel tak může například dát vyhledat v databázi jméno člověka, které se sice v abstraktu nevyskytuje, protože dotyčný nehrál ve svědectví až tak důležitou roli. V databázi však máme vypsána všechna jména, která se ve svědectví vyskytují a v původním textu svědectví tak dotyčného člověka uživatel najde.

Při rozkliknutí jména pamětníka, jehož svědectví Vás zajímá, stojí na prvním místě krátké představení pamětníka. U některých pamětníků, kteří byli významnými osobnostmi, poskytujeme podrobnější informace o jejich životě a práci. U několika málo pamětníků neznáme bohužel ani rok narození, nebo dokonce ani křestní jméno.

Klíčovým obsahem databáze jsou podrobné abstrakty romských svědectví. Abstrakt je rozdělen na tři části: před válkou, za války, po válce. Některá svědectví dobu před válkou či po válce nepopisují. Abstrakty doplňuje i poznámkový aparát (viz Ediční poznámka k abstraktům).

V sekci Vznik svědectví jsou poznámky editora svědectví o okolnostech vzniku svědectví a také rok jeho pořízení.

Poslední položkou na stránce se svědectvím je proklik na zdroj, tedy publikaci, odkud bylo svědectví převzato.

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

Partneři

  • Muzeum romské kultury

Podporovatelé

  • Bader
  • GAČR
  • TCAOS