Podobné projekty

Jakkoliv je náš projekt jedinečný a nemá obdobu ani pro žádný jiný region, rádi bychom zde upozornili na další významné projekty, které se s naším doplňují.

Předně bychom rádi doporučili unikátní projekt Karoly Fings Voices of the Victims (Hlasy obětí) (https://www.romarchive.eu/de/voices-of-the-victims/), který rovněž klade důraz na perspektivu Romek a Romů. Projekt zprostředkovává uživatelům vždy několik málo dokumentů (většinou dopisů) Romů a Sintů z období války či těsně po ní z několika vybraných zemí. Dokumenty i komentáře k nim jsou přístupné v německém, anglickém a romském jazyce.

V českém prostředí velmi doporučujeme projekt Paměť Romů (https://www.pametromu.cz) organizace Romea, o.p.s. Projekt představuje 43 videonahrávek s Romy a Sinty z českých zemí, kteří vyprávějí svůj životní příběh z 20. století. Šest z dotazovaných se narodilo ještě před válkou, šest za války, ostatní až po druhé světové válce. Nahrávky jsou v českém, slovenském i romském jazyce.

Videonahrávky Romů a Sintů jsou také součástí některých sbírek svědectví k holokaustu, které původně vznikly především jako sbírky svědectví židovských pamětníků. Některé instituce, které vznikly za účelem zpřístupnění a nahrávání židovských svědectví, však později samy iniciovaly a podporovaly i nahrávání a zpřístupnění romských a sintských svědectví. Rádi bychom zmínili především významný soubor videonahrávek Romů a Sintů – částečně i z českých zemí a ze Slovenska – ve sbírkách United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu (https://www.ushmm.org). Velice také doporučujeme romská svědectví v rámci projektu USC Shoah Foundation (https://sfiaccess.usc.edu/Account/Login.aspx) a ve Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies (https://fortunoff.aviaryplatform.com).

Důležité jsou i projekty k jednotlivým evropským státům, jako například ke genocidě Romů v Itálii (http://porrajmos.it/). Webová stránka nabízí devatenáct videorozhovorů s romskými pamětníky a deset rozhovorů s dalšími svědky.

Podobné projekty

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

Partneři

  • Muzeum romské kultury

Podporovatelé

  • Bader
  • GAČR
  • TCAOS