Ediční poznámka k abstraktům

Abstrakty shrnují výpověď pamětníka. Jakékoliv přidané informace jsou uvedeny v hranatých závorkách nebo v poznámkách pod čarou. Pokud jde o informace, které přidal k textu pamětníka editor publikace, ve které svědectví vyšlo, je na konci textu v závorce uvedeno (ed.). Tedy například v abstraktu svědectví Boženy Valdové z publikace Našťi bisteras najdeme větu: „Chodila s rodiči pracovat, roztloukali kamení na štěrk, a říká, že tam byly mírnější podmínky než potom v Osvětimi, kam rodinu deportovali v srpnu.“ Za větou je poznámka pod čarou "Transport z 22. 8. 1943. (ed.)" Informaci v poznámce pod čarou tedy v tomto případě přidal k textu editor publikace Našťi bisteras Ctibor Nečas. Informace v poznámce pod čarou, či v hranatých závorkách, ve kterých není uvedeno (ed.), pocházejí od členů našeho týmu.

Častěji se opakující termíny, jména či události, u kterých považujeme za dobré přidat vysvětlení, jsme vypsali do glosáře (viz Glosář). Termíny, jména či události obsažené v glosáři jsou v abstraktech odlišena tak, aby bylo zjevné, že se prokliknutím čtenář dostane k vysvětlivce z glosáře.

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

Partneři

  • Muzeum romské kultury

Podporovatelé

  • Bader
  • GAČR
  • TCAOS